SamotnosC

12 tekstów – auto­rem jest Sa­mot­nosC.

Twarze pełne fałszu i co­raz więcej dwu­lico­wych dzi­wek wi­dać na ulicach 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 marca 2010, 22:26

Uwiel­biam się z Tobą śmiać i na­wet jak,śmieje­my się z siebie bo obo­je wiemy,że tak nap­rawdę nig­dy żad­ne z nas nie po­myślałoby o so­bie nic złego 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 marca 2010, 19:48

Kiedy nad­chodzi ten czas gdy ma­my możli­wośc podjęcia pier­wszej sa­modziel­nej, doj­rzałej de­cyz­ji tak po pros­tu wy­cofu­jemy się... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 marca 2010, 19:53

Mówisz o mnie, mów do mnie... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 marca 2010, 16:45

Do­piero gdy zaczełam spełniac marze­nia poczułam, że żyje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2010, 14:14

Narze­kasz, że roz­stał się z Tobą wy­syłając smsa, a wo­lała byś usłyszec to pat­rząc mu w oczy?.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 marca 2010, 21:06

Wys­tar­czyło tyl­ko kil­ka łez aby prze­konac się kto praw­dzi­wym przy­jacielem jest 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 marca 2010, 16:39

I kiedy myśle­liśmy że już jes­teśmy do­rośli naszła nas ocho­ta na poz­by­cie się odpowiedzialności 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 marca 2010, 20:31

Wa­kac­je na­mias­tką dzieciństwa 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 lutego 2010, 21:48

Bo żyje­my w cza­sach gdy dziw­ki wzbudzają zachwyt,a cno­ta śmiesznośc 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2010, 20:04
SamotnosC

^.^

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SamotnosC

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność